How To * Doen dit so

Afrikaans verder af

Guidelines
In order to qualify for posting a poem, you have to first write critiques on two other poems on this forum. Once you’ve done that, click on “New Post” at the top of the page and follow the instructions.

Good critique practice

Place the titles of the two poems you’ve critiqued at the bottom of your poem when you post it.

Be fair, be honest, but be considerate. Write about the poem and not the poet. Respect the poet as a person. Almost any piece of writing contains something that can be valued. Think what type of critique you’d like and try to write something along those lines. See the different approaches to critique regarding the two poems “Orbituary” and “In werklikheid is alles wit”.

You may write as many responses as you wish to other comments, including comments on your own poem.

Here are two places where you can see very good guidance and advice on good critique practice. HERE and HERE.

How to post your poem

After you have registered, click on “New post’ in the strip menu at the top of the page. (see  “I WANT TO SUBSCRIBE” in the right-hand panel – contact us and we will sign you in. Look for the “k” logo)

After you’ve clicked on “New Post”, a new page will open up. At the top, you’ll see “Add New Post“. Type in the title of your post (possibly the title of your poem).

Underneath is a window in which you can type your poem or paste it from your computer.

Right at the bottom of the page you should see “Discussion“. Tick  the box that says “Allow Comments” if it’s not ticked yet.

When you’re finished putting in your poem, click on “Publish” on a blue background on your right-hand side. The moderators will make sure your poem qualifies for publication (have you critiqued two other poems?). Once you’ve clicked on “Publish” it changes to “Update“. Click on that to post new material.

If you want to comment on somebody’s poem, simply click on “Leave a comment” at the bottom of the poem and follow the instructions.

Respect copyright, and post links, not entire poems you did not write, if you wish to use another poem as an example. Otherwise post just a few lines from such a poem.

Membership

This is an open forum. Members of the public can see your poem and the comments on it. They cannot comment, however. Only people who have registered (no costs attached) and are therefore members, can make comments.

However, if you’re not ready yet to expose your poem to the general public, you can us the closed forum INCAMERA (link on the right) where only your peer poets can see y0ur poem and comment on it.

Enjoy the forum!

Aanwysings

Om ‘n gedig te kan publiseer, moet jy eers twee kritieke skryf op twee gedigte in hierdie forum, Sodra jy dit gedoen het, klik jy op “New Post” heel bo-aan jou bladsy en volg die aanwysings.

Goeie kritiek-praktyk

Belangrik: plaas die titels van twee gedigte wat jy gekritiseer het onderaan jou gedig wanneer jy dit publiseer.

Wees regverdig, wees eerlik, maar ook bedagsaam. Skryf oor die gedig, nie die digter nie. Respekteer die persoon van die digter. Omtrent enige stuk skryfwerk bevat iets wat waardeer kan word. Dink aan watter soort kritiek jy self sou wou ontvang en skryf dan daarvolgens. Kyk na die verskillende benaderings in die kritiek op die twee gedigte “In werklikheid is alles wit” en “Orbituary”.

Jy mag net soveel kommentare lewer op ander kommentare as wat jy wil, insluitende jou eie.

Hier is twee plekke waar jy baie goeie raad e leiding kan kry oor kritiek, HIER en HIER.

So publiseer jy jou gedig

Nadat jy geregistreer het, klik jy op “New Post” in die grys strook heel bo aan die bladsy (kyk na “EK WIL INSKRYF!” in die paneel regs – stuur vir ons ‘n e-pos en ons sal jou inskryf. Soek na die “k” logo) .

Nadat jy op “New Post” geklik het, gaan ‘n nuwe bladsy oop. Bo-aan sien jy: “Add New Post“. Tik die titel in wat jy wil gebruik (moontlik jou gedig se titel). Onder dit is ‘n venster waarin jy dan jou gedig kan tik, of oorplak (“cut and paste”) uit jou rekenaar.

Reg onderaan die bladsy sien jy “Discussion“. Klik op die kassie met “Allow Comments” as dit nie reeds geklik is nie.

Wanneer jy jou gedig ingesit het, kyk heel regs – daar sien jy “Publish” op ‘n blou agtergrond. Klik daarop. Die moderators sal kyk of jou gedig kwalifiseer vir publikasie (het jy twee ander gedigte gekritiseer en die titels onderaan jou gedig aangehaal?). As jy een keer op “Publish” geklik het, verander dit na “Update” Gebruik dit om nuwe teks te plaas.

As jy kommentaar wil lewer op iemand anders se gedig, klik net op “Leave a Comment” onderaan die gedig en volg die aanwysings.

Respekteer kopiereg, en publiseer skakels na volledige gedigte wat jy nie geskryf het nie, as jy dit wil gebruik iets te demonstreer. Anders kan jy ‘n paar reëls uit ‘n gedig aanhaal.

Lidmaatskap

Dit is ‘n oop forum hierdie. Lede van die publiek kan jou gedig sien en die kommetaar daarop. Hulle kan egter nie kommentaar lewer nie.  Net mense wat geregistreer het (geen koste nie) en dus lede is, kan kommentaar lewer.

As jy egter nog nie gereed is om jou gedig aan die publiek te wys nie, kan jy die geslote forum INCAMERA (skakel aan regterkant) gebruik waar net jou portuur digters jou gedig kan sien en daarop kommentaar lewer.


Geniet die forum!


Responses

 1. Aangename kennis De Waal,
  Ek is baie opgewonde dat ek hierdie webwerf ontdek het om twee redes:
  Om meer te leer oor die digkuns en om kritiek te kry oor my gedigte. Ek is gebore ‘n jaar nadat jy al jou eerste digbundel gepubliseer het en kyk dus op na digters soos jy met groot bewondering.
  Ek is ‘n onderwyseres wat tans in Hong Kong Engels gee. Hier is nie veel geleentheid om my liefde vir die kuns van woorde te deel nie en dit sal vir my ‘n eer wees om van my gedigte te kan deel op vers-krit, maar ek besef ook baie goed dat dit dalk nie goed genoeg sal wees om te kwalifiseer vir plasing nie. Hoop maar vir die beste.
  Groete
  Celia

  • Jammer ek kry dit nie reg om te registreer nie en moet maar opgee.

 2. Hi De Waal
  I have logged in and subscribed.
  I now see the “you are subscribed” message.
  And I see a grey toolbar at the top, but this only has two buttons “my account” and “blog info” – no “new post” option.
  I’ll play around with it and see if I have any success.

  Enjoy the rest of the day.
  Cindy

  • Hi Cin

   You may be in the blog you set up. If that’s the case, you won’t be able to post on Poem Crit. Try switching off where you are and logging in from scratch. Make sure you’re on “Poem Crit”. You should see the “New Post” button then.

   Holding thumbs.

   DW


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: